TR-THERAPY - Targeted Radiofrequency Therapy - cílená radiofrekvenční terapie


TRT přenáší vysokofrekvenční elektromagnetickou energii tělesnou tkání a vytváří tak selektivní tkáňovou hypertermii, která vede k okamžité a výrazné redukci bolesti, uvolnění hypertonických svalů, snížení otoků a podpoře regenerace a hojení tkáně. Účinky přístroje byly vědecky prokázány.
TR therapy je vhodnou metodou řešení všech bolestí pohybového aparátu. Je vhodná pro pacienty akutní i chronické. Přináší OKAMŽITOU úlevu i v případech, kdy ostatní metody selhaly.


Hlavní účinky této terapie jsou

  • uvolnění hypertonických svalů - účinek myorelaxace (svalové uvolnění) nastává okamžitě, je znatelný již v průběhu terapie.

  • zvýšení rozsahu pohybu v kloubu – je výsledkem svalového uvolnění.

  • regenerace a hojení tkáně - TR therapy zvyší metabolismus tkáně v místě aplikace a tím výrazně urychlí hojení a regeneraci tkáně, znatelně urychlí resorbci hematomu.

  • redukce otoku - Zvýšením lokálního prokrvení dochází i k zefektivnění a urychlení lymfatických procesů (drenáže) a tím i k redukci otoku.

  • úleva od bolesti - Všechny tyto procesy, které ve tkáni v průběhu aplikace probíhají, přináší okamžitou a výraznou úlevu od bolesti.


Hlavní výhodou tohoto přístroje je propojení manuální medicíny (např. mobilizací), zručnosti terapeuta a vysokofrekvenční terapie, díky kterému se účinek této terapie stává nepřekonatelný. Vyjímečnou vlastností TRT je selektivita tkání pomocí kapacitního a rezistivního režimu. Kapacitní režim ovlivňuje veškeré svalové struktury a resistentní režim ovlivňuje hlouběji uloženou tkáň, která má jinou impedanci tj: např. vazy, periost kosti. Ošetření tedy můžeme konkrétně cílit na typ tkáně, který chceme ovlivnit. Velkou výhodou je i možnost volby termického nebo atermického ošetření, tudíž není problém léčit zánětlivá místa na těle - úpony svalů při přetížení, přetrénování.


Jedinečná selektivita tkáně

Kapacitní režim

Rezistivní režim


Dvě různé elektrody (kapacitní a rezistivní) selektivní radiofrekvenční terapie poskytují přesnou a účinnou léčbu na jakékoliv úrovni tkáně. Kapacitní elektroda se zaměřuje na léčbu svalových vrstev. Rezistivní elektroda působí zase na tkáň s vyšší impedancí, jako jsou svalové úpony, šlachy a povrch kostí.


Termální profil

Cervikotorakální bolest

Epikondylitida


Lokální hypertermie léčené oblasti je patrná z termálních snímků pořízených infračervenou kamerou bezprostředně po terapii.Je způsobená vazodilatací, která je jedním z účinků této terapie.


TR therapy u sportovců

Terapie a prevence ve sportu = TR therapy

TR-therapy je přístoj se širokým spektrem využití. Nezastupitelné místo má při řešení akutních poúrazových stavů zejména u sportovců (např. vyvrtnutí kotníku, natržení nebo natažení svalu), kteří se potřebují rychle vrátit k tréninku. Léčba úrazů trvala dříve několik týdnů, TRT nabízí řešení v rychlé rekonvalescenci v rámci několika dnů. Průlom přináší i v oblasti regenerace po sportovním výkonu (z těla se rychleji vylučuje kyselina mléčná), ale i chronických a vleklých problémů pohybového aparátu. Výrazně urychluje léčbu po operativních zákrocích.


TRT řeší prakticky všechny obtíže pohybového aparátu

  • poúrazové stavy: redukce otoku, odstranění hematomu, zvýšení rozsahu pohybu...

  • důsledky vadného držení těla: svalový hypertonus, kloubní blokádu, řetězení funkčních poruch do jiných vzdálených částí pohybového aparátu (např. blokáda kotníku ovlivní funkci pánve a bederní páteře, nebo krční páteře)

  • svalový hypertonus podmíněný neurologickou diagnozou: redukce svalového napětí např. při cévní mozkové příhodě

TRT neovlivňuje pouze jeden sval, který je pod místem aplikace, ale má mnohem širší záběr a to na několik svalových skupin. Je schopen odstranit poruchu celého funkčního řetězce svalu, což je někdy velký diagnostický i terapeutický oříšek i pro zkušeného fyzioterapeuta.